Last 50 Unique Kills


1) _Sasukee_ Uruchi (Titan) 6  Points 5 hours ago
2) _Sasukee_ Tiger Girl (Strong) 4  Points 5 hours ago
3) xEden Isyutaru (Titan) 8  Points 5 hours ago
4) xEden Captain Ivy (Titan) 5  Points 5 hours ago
5) xEden Cerberus (Strong) 5  Points 5 hours ago
6) Plunta White Knight (24) 5  Points 6 hours ago
7) Plunta Happy Tiger Girl (25) 5  Points 6 hours ago
8) Cr4zyBoy Ganiazo Dow (110) 50  Points 7 hours ago
9) _NighTMaAre_ Legendary Spiderman 50  Points 10 hours ago
10) LighTninG__ Captain Ivy (Strong) 6  Points 14 hours ago
11) LighTninG__ Tiger Girl (Titan) 3  Points 14 hours ago
12) LighTninG__ Uruchi (Strong) 7  Points 14 hours ago
13) LighTninG__ Cerberus (Titan) 4  Points 14 hours ago
14) matrex20001 Happy Tiger Girl (25) 5  Points 1 days ago
15) matrex20001 Princess Miyene (24) 5  Points 1 days ago
16) matrex20001 White Knight (24) 5  Points 1 days ago
17) matrex20001 White Knight (30) 6  Points 1 days ago
18) matrex20001 Princess Miyene (30) 6  Points 1 days ago
19) matrex20001 Togui Captain 5  Points 1 days ago
20) matrex20001 Cerberus (Strong) 5  Points 1 days ago
21) matrex20001 Happy Tiger Girl (85) 17  Points 1 days ago
22) matrex20001 White Knight (80) 10  Points 1 days ago
23) matrex20001 Happy Tiger Girl (75) 15  Points 1 days ago
24) matrex20001 Princess Miyene (40) 7  Points 1 days ago
25) matrex20001 Happy Tiger Girl (45) 9  Points 1 days ago
26) matrex20001 White Knight (40) 7  Points 1 days ago
27) matrex20001 White Knight (60) 9  Points 1 days ago
28) matrex20001 Happy Tiger Girl (65) 13  Points 1 days ago
29) matrex20001 Happy Tiger Girl (55) 11  Points 1 days ago
30) matrex20001 Manho (110) 50  Points 1 days ago
31) matrex20001 Happy Tiger Girl (15) 3  Points 1 days ago
32) matrex20001 Tiger Girl (Strong) 4  Points 1 days ago
33) The_Catalyst Captain Ivy (Titan) 5  Points 1 days ago
34) The_Catalyst Togui Captain 5  Points 1 days ago
35) The_Catalyst Legendary Spiderman 50  Points 1 days ago
36) Egypt2020 Cerberus (Strong) 5  Points 1 days ago
37) Egypt2020 Tiger Girl (Strong) 4  Points 1 days ago
38) l_SunShine_l Uruchi (Titan) 6  Points 1 days ago
39) matrex20001 Captain Ivy (Titan) 5  Points 1 days ago
40) matrex20001 Demon Shaitan 8  Points 1 days ago
41) matrex20001 Taishan Monster (110) 50  Points 1 days ago
42) matrex20001 White Knight (20) 5  Points 1 days ago
43) matrex20001 Happy Tiger Girl (45) 9  Points 1 days ago
44) matrex20001 White Knight (40) 7  Points 1 days ago
45) matrex20001 Cerberus (Titan) 4  Points 1 days ago
46) matrex20001 Tiger Girl (Titan) 3  Points 1 days ago
47) matrex20001 Princess Miyene (24) 5  Points 1 days ago
48) matrex20001 Happy Tiger Girl (25) 5  Points 1 days ago
49) matrex20001 Cerberus 3  Points 1 days ago
50) matrex20001 Happy Tiger Girl (35) 7  Points 1 days ago
 • Next Survival Arena
  calculating...
  Next Drunk Event
  calculating...
  Next Weird Maze
  calculating...
  Next Fortress War
  calculating...
 • ReD_DevilS IUI_IUI_IUI 
 • PVP-CTRL-Z – 304/1500
  Server Time: 02:47:34
 • #